Потос куст на стволе в-100 см 2/2

20.6203N
10000,00
р.