Пахира на витом стволе косичка 165

10.58606N
27900,00
р.