Фикус Бенджамина Коркскрю 180 см 2/2

10.31406N
18350,00
р.